• Publicējot sludinājumu, aizpildat visus prasītos laukus, lai būtu precīzāks priekšstats par preci/pakalpojumu, ko piedāvājat;
 • Sludinājumus jāievieto atbilstošās kategorijās;
 • Ievadiet precīzu sludinājuma aprakstu un cenu;
 • Aizliegts ievietot kopēja rakstura sludinājumus (Piem. pārdodu mašīnas);
 • Aizliegts ievietot vispārīgus darba sludinājumus „darbs internetā", "viegla peļņa internetā", vispārīga rakstura darbā iekārtošanu, uztura bagātinātāju izplatītāju piesaistīšana un tml. sludinājumus;
 • Aizliegts ievietot seksuāla rakstura darba piedāvājumu sludinājumus;
 • Aizliegts izmantot LIELOS BURTUS vai speciālos simbolus izcelšanai - piem. !!!### un tml;
 • Aizliegts ievietot vairākus sludinājumus ar vienādu saturu vai nebūtiskām izmaiņām;
 • Aizliegts pievienot sludinājumam attēlus, kas neatbilst sludinājumam;
 • Aizliegts iesniegt sludinājumus, kas ir pretrunā Latvijas Republikas likumdošanai, aizskar personas vai personu grupas godu un cieņu;
 • Sludinājuma publicētājs uzņemas pilnu atbildību par ievietotā sludinājuma informācijas patiesumu;
 • Administrācijai ir tiesības labot, koriģēt vai izdzēst sludinājumus bez paskaidrojumiem;
 • Vienai fiziskai vai juridiskai personai atļauts ievietot līdz 15 bezmaksas sludinājumus;
 • Administrācija neatbild par ievietoto sludinājumu saturu;
 • Iesniedzot sludinājumu, Tu piekrīti, ka Tavi dati tiek saglabāti servera datu bāzēs;
 •